Какво представляват и за какво се използват трансформаторите

Автотрансформатор

Стабилизирането и регулирането на токовото напрежение се извършва с помощта на трансформатори. Разнообразни са вариантите, които можете да откриете в онлайн магазина на Ташев Галвинг, а смисъла на това богато многообразие е в това, че наистина е решаващо да се намери оптимален баланс и решение за избор на подходящ за нуждите ви вид. Много хора се питат каква е ролята и къде намира приложение един такъв уред. За обща информация днес ще ви разкажем накратко какво именно представляват тези трансформатори и какви са видовете им.  Ясно е, че ако естеството на работата ви не е свързана с ползването на такъв преобразовател на ток то няма как да знаете какво точно представляват и за какво служат.

Предназначение на трансформаторите

Най-кратко казано това са преобразуватели на ток. Ролята им е да преобразуват променлив ток от едно напрежение в друго. Увеличаване и наваляне на напрежението – това е задачата на трансформаторите. Звучи елементарно, нали, но всъщност отговорността на трансформатора е в това да осигури на съответния електрически уред, който ползвате оптималното напрежение с оглед на това да не се предизвикат аварии и неизправности. Всъщност стабилизирането на напрежението и намаляването на колебанията е това, което върши един трансформатор.

И ако сте напълно сигурни, че тока, с който захранвате вашите битови електроуреди е постоянен то имайте предвид, че има населени места, където такива уреди са незаменими, защото често се оказва, че непостоянния ток е причина за това да има токови удари, които нанасят сериозни щети по техниката.

Не само ката стабилизатори на ток за битови нужди се ползват трансформаторите. Те намират много широко приложение при:

 • Електропроводи;
 • Телекомуникационни технологии;
 • При ползване на измервателна техника;
 • Автоматизация и други области, в които е необходимо да се гарантира постоянна величина на напрежението.

Видове трансформатори

Несъмнено видовото многообразие също е неизбежно, тъй като се касае за разнородни области на приложение, при които се използват тези трансформиращи напрежението устройства. Класифицират се няколко варианта:Трансформатор Viki-B понижаващ

Те се използват при захранване на електродвигатели както и осветителни мрежи;

 • Специални

Такива са трансформаторите, които се ползват в машиностроенето при захранване на заваръчни машини. Със специално предназначение са и трансформаторите, нужни при свързване с електропреносната мрежа на различни видове измервателни устройства като например станции за измерване състоянието на въздуха, сеизмични уреди, всякакви други използвани в центровете по метрология и т.нат.;

 • Трифазни и монофазни

Това е класификация, която се фокусира върху броя на фазите на трансформаторите.

Устройство

Физическата същност и устройство на трансформаторите представлява затворена магнитна верига с намотки. За да се създаде един трансформатор основните компоненти, които се използват за неговата направа са:

 • Трансформаторна стоманачиято роля е да намали загубите от вихрови токове;
 • Примес на силиций, който увеличава съпротивлението ;
 • Термоустойчив лак, който предпазва намотките от повреди.

Ако физиката не е любимия ви предмет то определено няма как да си представите какво точно е устройството на трансформатора. Не у нужно и да разглобявате такъв за да видите от какво се състои. Същественото в случая е при необходимост да се доверите на експертите от Ташев Галвинг, които предлагат на вниманието ви богат арсенал от  всякакви видове трансформатори:

 • Понижаващи;
 • Повишаващи напрежението;
 • Комбинирани;
 • Автотрансформатори;
 • За електромер;
 • Звънчеви трансформатори и много други.

Трансформаторите са необходимост дори в домашната работилница, ако ползвате често заваръчна техника. Те са приложими и в автосервизи както и други професионални работилници, свързани с ремонтни дейности на уреди, изискващи постоянно напрежение. Именно затова можете да се запознаете с видовото многообразие от Ташев Галвинг, което безспорно ще откликне на професионалните и хоби занимания.