Специфика на дизеловите горива

горива

Автомобилите с дизелови двигатели са едни от на-разпространените моторни превозни средства, които ежедневно използваме както за лични така и бизнес ангажименти. Не са малко предимствата на дизела като гориво, което е сравнително достъпно и изгодно. Много важен акцент, който е част от спецификацията на този тип ресурс е неговата чувствителност към температурни промени. Навярно сте запознати, че при ниски температури то става по-гъсто, а при високи е с много добри показатели, допринасящи за ефективната работа на машината, която го използва. Гамата от видове дизелово гориво от Горрел представя на вниманието на клиентите богат асортимент, който е с подобрени свойства и качества, а това от своя страна води до повлияване техническите параметри на ресурса.

Ключови особености на дизела

Има няколко фактора, които оказват влияние върху ефективността от използването на този тип изкопаем енергиен източник. Това са:

  • Наличие на процент сяра. Сярата е неизменна част от дизела като състав. Добре да знаете, че когато купувате гориво е необходимо да използвате такова, което е с минимално количество сяра. Процента на тази съставка е причината за това изгорелите газове да са по-токсични или по-щадящи околната среда. Освен това колкото по-минимален е процентното съдържание то толкова по-малко сажди ще се образуват в мотора и от там в системата за изпускане на газовете;
  • Цетаново число. Отнася се до времето за възпламеняване т.е. при голям процент цетаново число имате по-лесно запалване и нормална работа на двигателя;
  • Плътност. Плътността се отнася до това какво е процентното съдържание на парафини в дизела. Когато температурите са високи парафините не се втвърдяват и мотора работи леко, при ниски температури се наблюдава обратната закономерност;
  • Вискозитет. Колкото по-нисък е вискозитета то толкова по лесно ще се подава ресурса към двигателя.

От Горрел следят стойностите в състава така, че да осигурят на клиентите оптимално качествен ресурс.

Видове дизелово гориво

дизелови горива Съобразно предназначението си дизела, който се предлага от Горрел се класифицира на няколко вида:

  • Б6. Това число означава, че при производството му се влага 6 % биокомпонент. Неговата роля е да повиши свойствата и качествата на горивото и така да се осигури намаляване на вредните газове, които се освобождават в атмосферата;
  • За отопление. Въпреки, че все повече домакинства и бизнес сектори търсят по-екологично и икономично решение то все още има потребители на газьол за отопление;
  • За земеделска и пътна техника. Този тип дизелово гориво е евтино заради това, че не съдържа биокомпонент. То не е толкова екологично, но предвид ниската му цена не малко са браншовете, които го използват.

Качествени и сертифицирани дизелови горива на достъпни цени можете да поръчате от Горрел.